Olimpiada Naţională de Geografie
Oradea, 19 - 25 aprilie 2017
Acasă | Program | Participanţi | Comisie | Regulament | Subiecte | Rezultate | Album foto | Sponsori şi parteneri | Oradea |
Programa Olimpiadei de Geografie in anul şcolar 2016-2017.
Anexă la precizările privind organizarea şi desfăsurarea Olimpiadei de Geografie 2016-2017, Aprobată cu Nr. 53698/19.10.2015
Ordinul MECS Nr. 53698 din 19 octombrie 2015 - Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de geografie
Ordinul MECTS Nr.3035 din 10 ianuarie 2012 - privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare