Rezultate

Data Clasa Rezultate
20 aprilie
proba teoretică scrisă
VIII Rezultate
IX Rezultate
X Rezultate
XI Rezultate
XII Rezultate
22 aprilie
proba practică scrisă
VIII Rezultate
IX Rezultate
X Rezultate
XI Rezultate
XII Rezultate
23 aprilie
rezultate finale
VIII Rezultate
IX Rezultate
X Rezultate
XI Rezultate
XII Rezultate
24 aprilie
rezultate baraj
RezultateA N U N Ţ   P E N T R U   P R O B A   DE   BARAJ

ANUNŢ CONTESTAŢII PENTRU PROBA TEORETICĂ SCRISĂ