Sondaj de opinie


Din cele 310 chestionare aplicate, se pot distinge următoarele:


Având în considerare rezultatele de mai sus, putem afirma că elevii nu prezintă afinitate la subiect și că părerea lor poate fi influențată extrem de mult atât de presă, cât și de anturajul propriu. Ignorarea unor informații legate de subiecte moderne, ce pot avea impact peste o perioadă de timp, nu este constructivă, ea împiedicând tânărul să cunoască realitatea în care se află și în care va urma să trăiască. Se poate observa că există o atitudine de respingere în ceea ce privește acceptarea refugiaților ca parte a comunității: nu se dorește primirea refugiaților pe teritoriul României, cu precădere în comunitatea locală. Influența exercitată de opinia generală conduce la o vedere pesimistă a viitorului Uniunii Europene.


Chestionar

    La premiera din 30 septembrie am împărțit și niște chestionare de satisfacție (100 ca număr) profesorilor și elevilor prezenți dorind astfel să aflăm ce le-a plăcut, dacă mesajul nostru a fost perceput și ce au reținut.
    În urma vizionării scenetei ”Quo Vadis, Europa?” spectatorii au considerat scenariul, jocul actorilor, muzica și costumele a fi impresionant. Ni s-a sugerat că imaginile proiectate ar trebui să fie mai clare. Cât despre mesaj, cei mai mulți au înțeles că Instituțiile Europene trebuie să se întărească în fața terorismului pentru ca Europa să poată rămână unită în fața crizelor.
    După discuțiile din finalul vizionării scenetei, privitorii au reținut preponderent că: Europa are valori la care nu putem renunța, că sirienii trăiesc drama refugiului și nu trebuie confundați cu migranții, precum și ideea că gardurile și zidurile nu pot să ne protejeze de aceștia. Astfel, această activitate le-a reamintit că trăiesc pe un continent unde drepturile omului primează, i-a sensibilizat în problema refugiaților și a viitorului Europei care, în final, depinde de fiecare dintre noi.
    Suntem mulțumiți că media notelor obținute este de 9,20. Putem afirma că am reușit să schimbăm viziunea multora dintre spectatori despre această problemă de actualitate. Totodată mulți dintre ei ne-au spus că s-ar înscrie în următorul proiect Euroscola. Aceste mărturisiri au fost o parte din răsplata muncii noastre alături de faptul că mesajul scenetei a fost înțeles și că spectatorii au reținut esența pe care sperăm să o transmită mai departe.