Colegiul Naţional "Emanuil Gojdu" Oradea

Quo Vadis Europa?


Colegiul Național ”Emanuil Gojdu” din Oradea anunță participarea la Concursul național pentru liceeni EUROSCOLA, ediția a IX-a (2016). Concursul este lansat de Biroul de Informare al Parlamentului European în România în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub titlul Criza refugiaților într-o Europă a valorilor.

Obiectivele proiectului așa cum au fost ele definite de echipa de proiect sunt:
-creșterea nivelului de informare a elevilor de liceu din Colegiul Național ”Emanuil Gojdu” în ceea ce privește valorile comune și scopul Uniunii Europene și anume: promovarea pacii, a valorilor Uniunii și a bunăstării popoarelor sale;
-dezvoltarea abilităților creative, de comunicare și lucru în echipă ale elevilor din echipa de proiect ;
-sensibilizarea elevilor Colegiului Național ”Emanuil Gojdu” cu privire la importanța toleranței și solidarității în contextul crizei provocată de fluxul de refugiați în Europa, și formarea unei atitudini de favorizare a multiculturalității, de respingere a stereotipurilor și a manipulărilor legate de criza refugiaților;
-creșterea prestigiului școlii prin diseminarea produsului proiectului la nivel de comunitate și mediatizarea lui în presa scrisă și audio-vizuală locală.

Stadiile proiectului ce a început în data de 20 mai și se va încheia în 9 octombrie sunt demararea proiectului, documentarea, realizarea, implementarea și evaluarea lui, fiecare cuprinzând o serie de activități ce vizează atingerea obiectivele propuse.

"Criza refugiaţilor într-o Europă a valorilor"

Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPE), în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice (MENCȘ), lansează cea de a IX-a ediție a concursului național pentru licee, EUROSCOLA 2016.

Uniunea Europeană se confruntă cu o criză a refugiaților și umanitară excepțională: sute de mii de oameni fug din țara lor, victime ale războiului, sărăciei și traficanților, pentru promisiunea unei vieți mai bune într-o Europă care se întemeiază pe valorile respectării demnităţii umane, a libertăţii, democraţiei, egalităţii, statului de drept, precum şi pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor.

Gestionarea eficace a migraţiei constituie o provocare pe termen lung la care construcția europeană, caracterizată prin stat de drept, democrație, pluralism, nediscriminare, toleranţă, justiţie, solidaritate şi egalitate între femei şi bărbaţi, trebuie să răspundă prin acţiuni pe mai multe planuri, astfel încât fenomenul migraţiei să fie abordat sub toate aspectele sale: stabilitatea economică şi politică, drepturile omului, securitatea, gestionarea crizelor, precum şi aspectele umanitare şi cele legate de dezvoltare şi de mobilitate.

Informații despre proiect

Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPE) și Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice (MENCȘ) invită toate liceele interesate să participe la concursul Euroscola care se va desfășura sub titlul „Criza refugiaților într-o Europă a valorilor”.


Elevii sunt invitaţi să conceapă, pornind de la o idee originală, scenariul unei scurte piese de teatru (scenetă), cu durata de 10 minute, pe o temă legată de criza refugiaților. Ei își vor asuma diferite roluri (scenariști, regizori, actori, costumieri, operatori etc.) pentru crearea scenariului, punerea în scenă a piesei de teatru cu includerea unor metode creative (muzică, dans, proiecții etc.) și filmarea punerii în scenă. Piesa de teatru va fi prezentată în public, în cadrul școlii sau într-un cadru mai larg. Pentru realizarea proiectului, organizatorii concursului propun, orientativ, un număr de cuvinte cheie de la care se poate porni (cu recomandarea unei selecții din această listă): Uniunea Europeană, stat membru al Uniunii Europene, Parlamentul European, valorile europene, drepturile omului, criza refugiaților, Siria, solidaritate, responsabilitate comună, Centrul European de Combatere a Terorismului (ECTC), combaterea terorismului, situația din Mediterana, discriminare, criza economică, intensificarea sărăciei, război, consecințele umanitare ale actualei crize a refugiaților, solicitanți de azil, integrare, integrare culturală, situația femeilor refugiate, locuri de muncă, stereotipuri, combaterea sărăciei, accesul la sănătate, educație, cultură, fonduri europene pentru integrarea refugiaților, voluntari, voluntariat, asistență alimentară, asistență de sănătate de urgență, adăpost, apă, servicii sanitare și de igienă, protecție, educație, ajutor umanitar, trecerea ilegală a frontierei, centre de primire, poziția vulnerabilă a copiilor, dreptul fiecărui copil de a fi tratat în primul rând ca un copil.