Înapoi la Social-Cultural
 
Cetatea Oradiei
  Prima mentionare documentarã a numelui Oradea (Varadinum) a fost fãcutã în 1113, însã dovezi ale existentei oamenilor în acest loc dateazã din mileniile IV-I î.e.n.. Numeroase evenimente istorice au influentat evolutia acestei localitãti, dar continuitatea existentei locuitorilor este un lucru de necontestat.
Evenimente istorice importante
 
Perioada
Evenimentul
 Mileniile IV - I  î. e. n.
Asezãri neo-eneolitice de tipul Cotofeni-Baden, Otomani, Hallstadt 
Secolul I e. n.
Asezare dacicã de tip dava (târg), s-au descoperit în secolul al XIX-lea  tezaure dacice de podoabe din argint. 
Asezare dacicã din epoca romanã.
Secolele III - X
Veche asezare româneascã
Anul 1113
Prima mentionare documentarã a numelui Oradea (Varadinum), într-un document al abatiei benedictine din actuala Slovacie
Anul 1235
Pentru prima oarã Oradea este mentionatã sub numele de Civitas (Cetate)
Anul 1241
Cãlugãrul italian (devenit episcop în 1249) Ruggero di Puglia, cunoscut sub numele de Rogerius, descrie cucerirea Oradiei de cãtre tãtari în poemul "Carmen Miserabile" (în limba latinã)
Anul 1374
Documentele Capitlului de la Oradea (comunitatea celor 24 de preoti care slujeau în catedrala din cetate) mentioneazã douã vãmi ale orasului: în Ulita Venetia (acum Velenta) si Ulita Vãmii (acum strada Sucevei)
Anul 1409
Se începe constructia unui spatiu special destinat bibliotecii, sub patronajul episcopului Andrea Scolari, zis si florentinul
Anul 1502
Între 1502 si 1505 tânãrul Nicolae Olahus, vestitul umanist de mai târziu, îsi începe studiile la Oradea
Anul 1514
Rãscoala condusã de Gheorghe Doja atinge si orasul Oradea
Anul 1556
Cetatea Oradea este cuceritã de habsburgi si intrã în componenta Principatului Transilvaniei (pânã în 1660). În acest timp se constituie domeniul Cetãtii Oradea si se reconstruieste cetatea
Anul 1600
În data de 11 decembrie 1600 Mihai Viteazul trece prin Oradea în drumul sãu spre Viena
Anul 1660
În august, Cetatea Oradea este cuceritã de turci si transformatã în pasalîc, rãmânând astfel pânã în 1692
Anul 1692
Armata autriacã recucereste Cetatea Oradea în luna mai. În cetate rãmãseserã doar 114 case, dintre care doar 21 întregi.
Tot în aceastã perioadã se construieste si biserica romano-catolicã Sfânta Briggita (devenitã ulterior biserica ortodoxã Sfânta Treime aflatã în Parcul Traian).
Ea va fi incendiatã in 1703, si refacutã pâna in anul 1722.
Anul 1703
Cele tei târguri ale cetãtii devin câmpuri de bãtãlie în luptele purtate între rãsculatii lui Francisc Racoczi II si garnizoana imperialã din interiorul cetãtii 
Anul 1722
Locuitorii Oradiei sunt scutiti de toate obligatiile iobãgesti în urma unei Tranzactii amicale semnatã de Consiliul Local al Oradiei si Capitlul orãdean
Anul 1723
Se începe constructia bisericii  Sfântul Ladislau (din fata actualei Primãrii), lucrãrile vor continua încã 20 de ani.
Anul 1742
Începe construirea Mãnãstirii Ordinului Capucinilor (în prezent  Leagãnul de copii de pe strada Sirul Canonicilor)
Anul 1780
La 1 noiembrie îsi deschide portile Academia regalã orãdeanã cu cursuri de filosofie, iar la 1 septembrie 1788 vor începe în cadrul Academiei si cursuri de drept
Anul 1784
Se construieste prima bisericã ortodoxã  Biserica Adormirii Maicii Domnului. Construirea bisericii a fost condusã de Iacob Eder si terminatã in anul 1790, in stilul barocului târziu. In turnul bisericii se afla montat un mecanism care pune in miscare o sferã reprezentând luna. Mecanismul, executat in 1793 de ceasornicarul George Rueppe, aratã fazele lunii, motiv pentru care biserica este cunoscutã sub denumirea de "Biserica cu Luna"
Anul 1791
Episcopul Ignatie Daraband redacteazã si înainteazã, în luna martie, împãratului Leopold al II-lea primul memoriu politic al transilvãnenilor: Supplex Libellus Valachorum
Anul 1792
Pentru a face fata prozeletismului catolic, se înfiinteazã în februarie Consistoriul Ortodox. La 30 martie ese înaintat împãratului austriac al doilea Supplex
Anul 1849
În urma Decretului imperial 2842/4 decembrie cele patru târguri din vecinãtatea Cetãtii: Oradea, Olosig, Velenta, Subcetate, se unesc într-un singur oras care va purta numele Oradea Mare, care avea o populatie de circa 18000 de locuitori
Anul 1852
La 25 iunie este creatã Societatea de lecturã din Oradea, care este prima asociatie culturalã din pãrtile apusene ale tãrii
Anul 1861
Au loc primele alegeri orãsensti
Anul 1870
Oradea primeste titlul de municipiu si se introduce iluminatul public cu spirt aerian
Anul 1872
Sunt publicate primele reguli privind circulatia vehiculelor pe strãzile orasului
Anul 1880
Revista Familia îsi stabileste sediul redactional la Oradea
Anul 1898
Se înfiinteazã Banca "Bihoreana" prima institutie de credit cu capital românesc din Bihor
Anul  1906
La 24 aprilie se dau în folosintã primele trei linii de tranvai
Anul 1918
La 12 octombrie, în casa dr. Aurel Lazãr a fost redactat textul Declaratiei de idependentã nationalã a românilor din Transilvania, Banat, Crisana si Maramures. 
În decembrie apare primul numãr al ziarului Tribuna Bihorului, publicat de Consiliul National Român pentru Oradea si Bihor
Anul 1919
La 20 aprilie, ostasii români, condusi de generalul Traian Mosoiu, au eliberat orasul Oradea. În urma eliberãrii orasului se instaleazã o administratie româneascã
Anul 1940
La 1 septembrie are loc o mare demonstratie a populatiei românesti din Oradea si Bihor împotriva Dictatului de la Viena
Anul 1944
La 12 Octombrie orasul Oradea este eliberat de trupele româno-sovietice si reîncadrat în granitele României.
12 Octombrie reprezintã ziua orasului Oradea
Anul 1952
Se înfiinteazã Biblioteca Judeteanã pe scheletul vechii Biblioteci Publice
Anul 1963
Se înfiinteazã Institutul Pedagogic de 3 ani Oradea
Anul 1964
Se deschide Muzeul memorial "Iosif Vulcan", iar în 1965 reapare revista Familia
Anul 1965
Se înfiinteazã Întreprinderea de Aluminã Oradea
Anul 1969
Se înfiinteazã Întreprinderea Chimicã "Sinteza" si se dã în folosintã Spitalul de copii
Anul 1971
Muzeul Tãrii Crisurilor se mutã în sediul actual: Palatul baroc
Anul 1973
Se înfiinteazã Universitatea Oradea
 

Cetatea Oradea (Actual)